Wyszukiwarka

JUDO MIZUKA Sp. z o.o.

KRS: 0000457030Cel szczegółowy: JUDO MIZUKA (613)

Bezpieczny rozwój naszych dzieci poprzez judo
odsłon: 575

Klub JUDO MIZUKA to największy klub judo w województwie opolskim, prowadzący działalność pożytku publicznego, min.:

·         planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów;

·         angażowanie innych uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

·         uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

·         organizowanie zajęć sportowych dla uczniów dla poprawy i rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

·         organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji zdrowotnej;

·         organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

·         kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodych sportowców;

·         prowadzenie działalności mającej na celu upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia społeczności Opolszczyzny;

·         działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej;

·         działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

·         przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym, w szczególności narkomani i alkoholizmowi zagrażającym środowisku dzieci i młodzieży;

·         działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

·         działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

·         działania na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci organizacji krajowych i zagranicznych obozów sportowych, kolonii, rajdów, zlotów, spływów i innych form wypoczynku;

·         działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie różnych form edukacji pozaszkolnej.

Celem działalności klubu jest także profilaktyka uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dzieci i młodzieży, a także warsztatów psychologicznych dotyczących problematyki uzależnień

 • Chcesz wesprzeć tego Beneficjenta Fundacji?

  Rozlicz PIT i przekaż 1 % podatku za pomocą darmowego programu.    przekaż 1 %przekaż darowiznę

   

 • Pomóż wypromować cel
 •  

  • Pobierz PIT PLUS

   Pobierz program PIT PLUS 2020 - 2021 i wypełnij deklarację.
   Program umożliwia przekazanie 1% podatku dochodowego naszej Fundacji.

    

    

  • Wypełnij PIT PLUS online

   Zapraszamy do skorzystania z aplikacji PIT PLUS 2020 - 2021 dostępnej online. Uwaga! Wymagana jest obsługa Adobe Flash.

    

    

  • Wesprzyj indywidualnie

   Zaledwie jeden krok dzieli Cię od udzielenia wsparcia Fundacji Sportowcy Dzieciom i przekazania naszej Fundacji darowizny pieniężnej! Skorzystaj z możliwości przesłania przelewu online!

    

    

  • Wesprzyj SMS-em o treści:

   AT SPORT na numer 74068
   Koszt wysłania SMS-a to 4,92 zł z VAT.


   Możliwość skorzystania z tej formy wsparcia dostępna jest dla użytkowników sieci T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. 
   Wysyłając SMS-a wspierasz działania: Fundacja Sportowcy Dzieciom, ul. Tymienieckiego 16 g / u 3, 90-365 Łódź. Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Zapoznaj się z Regulaminem Usług i Serwisów SMS.

  • Slider 46
  • Slider 67
  • Slider 66
  • Slider 42
  • Slider 43
  • Slider 45
  • Slider 47
  • Slider 58
  • Slider 70
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż darowizne online