Wyszukiwarka

SŁUPECKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI GROM

KRS: 0000457030Cel szczegółowy: STK GROM (649)

Rozwijamy aktywność i wywołujemy uśmiech i radość u dzieci.
odsłon: 848

Czym się zajmujemy:

1.      Promocja, szkolenia, oraz rozwój piłki koszykowej poprzez  różne formy wśród dzieci i w pozostałych grupach wiekowych na obszarze związanym z działalnością Stowarzyszenia.

2.      Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz turystyki , w

szczególności poprzez koszykówkę.

3.      Popularyzowanie zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa.

4.      Propagowanie wspólnie z innymi podmiotami prawidłowego modelu wychowania,

poprzez sport dzieci, młodzieży i dorosłych,  w tym zasad: bezpieczne zawody, kulturalny doping.

5.      Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

6.      Działania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz ochrona i promocja zdrowia w szczególności poprzez uprawianie piłki koszykowej.

7.      Działania zmierzające do wyrównania szans dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Jak to robimy:

1.      Współpracę z klubami,  jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedszkolami,  organizacjami sportowymi oraz podmiotami zainteresowanymi koszykówką

2.      Organizację szkoleń dla środowisk związanych z koszykówką  w tym dla zawodników, działaczy i sędziów, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.

3.      Pozyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych od darczyńców/sponsorów z

przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

4.      Wydawanie materiałów reklamowych: broszur, informatorów, książek, wydawnictw multimedialnych, gadżetów itp. promujących koszykówkę i Stowarzyszenie.

5.      Organizację bezpośrednią lub pośrednią rozgrywek w koszykówkę  na terenie swego działania.

6.      Tworzenie sekcji koszykówki w różnych przedziałach wiekowych oraz pokrywania kosztów uczestnictwa drużyn reprezentujących Stowarzyszenie w różnych  rozgrywkach i imprezach ( w tym organizowanych przez związki sportowe).

7.      Organizowanie akcji promocyjnych, szkoleń, warsztatów edukacyjnych.

8.      Działania zwiększające udział młodych ludzi w działalność  Stowarzyszenia.

9.      Organizowanie imprez i uroczystości lokalnych zachęcających do aktywności społecznej i sportowej.

10.  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

11.  Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych w tym również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

12.  Działalność integracyjną członków Stowarzyszenia: wyjazdy na mecze ligowe i turnieje koszykówki, spotkania ze znanymi sportowcami, spotkania towarzyskie.

13.  Pozyskiwanie bazy sportowej.

14.  Organizacja ruchu kibicowskiego i innych podobnych grup wspomagających koszykówkę.

15.  Współpracę z placówkami oświatowymi z terenu Słupcy i okolic.

16.  Popularyzację koszykówki we wszystkich dostępnych formach, jak radio, telewizja, prasa,  Internet, wydawnictwa, reklamy, imprezy itp.

17.  Edukacja  oraz wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego wśród dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną m.in. koszykówkę oraz pomoc rodzicom w realizacji tych założeń.

Inne nie zakazane prawem działania pozwalające realizować cele statutowe.

 • Chcesz wesprzeć tego Beneficjenta Fundacji?

  Rozlicz PIT i przekaż 1,5 % podatku za pomocą darmowego programu.    przekaż 1,5 %przekaż darowiznę

   

 • Pomóż wypromować cel
 •  

  • Pobierz PIT PLUS

   Pobierz program PIT PLUS 2023-2024 i wypełnij deklarację.
   Program umożliwia przekazanie 1,5 % podatku dochodowego naszej Fundacji.

    

    

  • Wypełnij PIT PLUS online

   Zapraszamy do skorzystania z aplikacji PIT PLUS 2023-2024 dostępnej online. Uwaga! Wymagana jest obsługa Adobe Flash.

    

    

  • Wesprzyj indywidualnie

   Zaledwie jeden krok dzieli Cię od udzielenia wsparcia Fundacji Sportowcy Dzieciom i przekazania naszej Fundacji darowizny pieniężnej! Skorzystaj z możliwości przesłania przelewu online!

    

    

  • Wesprzyj przelewem bankowym

    

   Wpłat indywidualnych możesz dokonywać na:

   FUNDACJA SPORTOWCY DZIECIOM

   nr konta: 48 1020 3352 0000 1902 0196 6134

   w tytule wpisując NAZWĘ BENEFICJENTA/CEL SZCZEGÓŁOWY

   wraz z podanym w nawiasie numerem porządkowym Beneficjenta.

    

  • Pobierz druk PIT-OP

    
   Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/rencisty o przekazaniu 1,5% podatku dla osób, które otrzymują z ZUS PIT-40A.
  • Slider 46
  • Slider 67
  • Slider 66
  • Slider 42
  • Slider 43
  • Slider 45
  • Slider 47
  • Slider 58
  • Slider 70
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż darowizne online