Wyszukiwarka

Klub Sportowy Rekiny Osielsko

KRS: 0000457030Cel szczegółowy: Rekiny Osielsko (1026)

W czepku urodzeni
odsłon: 488

Klub Sportowy Rekiny Osielsko został zarejestrowany 14.01.2013 choć założony dzień wcześniej.

Klub zajmuje się szkoleniem pływaków, wychowaniem sportowców, którzy rywalizują i będą rywalizować o jak najlepsze. Klub propaguje pływanie poprzez organizację zawodów pływackich, a w przeszłości biegowych i pływacko-biegowych, obozów, warsztatów z gwiazdami sportu, kolonii, szkolenia itp.

Klub wychował wielu medalistów zawodów okręgowych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Nasi zawodnicy sięgają z powodzeniem rywalizują również na Mistrzostwach Polski.
Celem klubu jest, aby zachęcić dzieci i młodzież do spełniania swoich marzeń związanych z pływaniem, a także, aby wspomóc ich Długofalowy Rozwój Zawodniczy (z ang. LTAD). 
Klub prowadzi również szkolenie dla osób w trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej czy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem działania Klubu jest:

1. Realizowanie zadań z zakresu: wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
2. Rozwijanie sportu wyczynowego w zakresie pływania, wykorzystując w tej mierze mienie i wszelkie dostępne środki osobowe i finansowe.
3. Spowodowanie aktywności i kształtowania poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego Klubu.
4. Wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego.
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
6. Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację.
7. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc społeczna, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym, samotnym, bezdomnym, uzależnionym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym oraz wyrównania szans tych osób.
9. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.


Klub realizuje swoje cele przez :

1. Uczestniczenie w zawodach sportowych w kraju i zagranicą.
2. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry instruktorsko-trenerskiej
3. Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych.
4. Tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych.
5. Propagowanie różnych form sportu.
6. Współpracę z władzami województwa kujawsko-pomorskiego.
7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi.
8. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą.
9. Prowadzenie aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację.
10. Wspieranie utalentowanej młodzieży poprzez udzielanie nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia.
11. Szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów sędziów i działaczy sportowych.
12. Prowadzenie klubu sportowego, organizacja szkolenia sportowego, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów sportowych oraz imprez sportowo rekreacyjnych.
13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.

 • Chcesz wesprzeć tego Beneficjenta Fundacji?

  Rozlicz PIT i przekaż 1,5 % podatku za pomocą darmowego programu.    przekaż 1,5 %przekaż darowiznę

   

 • Pomóż wypromować cel
 •  

  • Pobierz PIT PLUS

   Pobierz program PIT PLUS 2023-2024 i wypełnij deklarację.
   Program umożliwia przekazanie 1,5 % podatku dochodowego naszej Fundacji.

    

    

  • Wypełnij PIT PLUS online

   Zapraszamy do skorzystania z aplikacji PIT PLUS 2023-2024 dostępnej online. Uwaga! Wymagana jest obsługa Adobe Flash.

    

    

  • Wesprzyj indywidualnie

   Zaledwie jeden krok dzieli Cię od udzielenia wsparcia Fundacji Sportowcy Dzieciom i przekazania naszej Fundacji darowizny pieniężnej! Skorzystaj z możliwości przesłania przelewu online!

    

    

  • Wesprzyj przelewem bankowym

    

   Wpłat indywidualnych możesz dokonywać na:

   FUNDACJA SPORTOWCY DZIECIOM

   nr konta: 48 1020 3352 0000 1902 0196 6134

   w tytule wpisując NAZWĘ BENEFICJENTA/CEL SZCZEGÓŁOWY

   wraz z podanym w nawiasie numerem porządkowym Beneficjenta.

    

  • Pobierz druk PIT-OP

    
   Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/rencisty o przekazaniu 1,5% podatku dla osób, które otrzymują z ZUS PIT-40A.
  • Slider 46
  • Slider 67
  • Slider 66
  • Slider 42
  • Slider 43
  • Slider 45
  • Slider 47
  • Slider 58
  • Slider 70
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż darowizne online